ibm company essay thesis tungkol sa epekto ng social media sa mga estudyante